Utleie av klubbhuset

Vi har bord, stoler, dekketøy til ca 100 personer. Stort velutstyrt kjøkken.  Vi minner om at huset i utgangspunktet er et klubbhus, ikke et selskapslokale. Det er lokalene som leies, ikke uteområdet. De som leier må være forberedt på idrettslig aktivitet ute.

Kontakt Bente Borgersen, tlf. 97070854