Skigruppa

 

Skigruppa har til enhver tid et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem som velges på årsmøtet i hoved-laget. I tillegg finner styret en egen oppmann hvis det er behov for det.

 

Styret i 2016 består av:

Leder: Wenche Rinde

Nestleder: Bjørn Erik Eik

Kasserer: Valborg Lindgren

Sekretær: Kåre Langeland

Styremedlem: Bjørn Henning Nilsen

 

Løyper

Hovedaktiviteten til gruppa er å holde Helgen idrettslags løypenett og skileikanlegg åpent. Det er rydding og vedlikehold av bruer på barmark og løypekjøring vinterstid. Laget har ca 2 mil med løyper, og rydding foregår på dugnad. Folk i bygda har tatt ansvar for å rydde parseller, noe som fungerer greit. De som kan tenke seg å bidra i forhold til løyperydding en valgfri dag hver høst, kan melde seg for en i styret. Jo flere som deler på arbeidet, jo mindre blir belastningen på hver enkelt. Skigruppa har redskap til arbeidet. Så langt det er mulig, har skigruppa et mål om å ha oppkjørte løyper til lys-cup og til helgene. Det er i disse løypene det årlige Tønnestulrennet blir arrangert i.

Det er to naturlige utgangspunkt for å gå i løypene; den øvre fra Helgen kirke og den nedre fra Håvet. Håvet finner man ved å kjøre inn ved bussholdeplassen som heter Klovdal, (liten parkeringsplass oppi bakken). (Kart lenger ned). På parkeringsplassen på Håvet og på skibua er det postkasser med kart over løypene og giro for de som vil støtte arbeidet med løypene.

Lys-løypa starter og ender ved skibua som ligger rett ved Helgen kirke. Den er ca 2 km lang. Hvert år fra nyttår til mars, arrangeres «lys-cup» her. Cupen er åpen for folk i alle aldere og deltakeravgift betales mellom kl 18-20 på onsdag kveld, ingen påmelding. Delta så mange ganger du har lyst. Premieutdeling på klubbens skirenn i mars. Vaffelsalg i skibua disse kveldene.

Løypene kan brukes som turløyper hele året, også lysløypa. De som ønsker å benytte lysløypa om kvelden, kan slå på lyset manuelt på skibua. Det slukker automatisk kl 22.00. Langs lysløypa finnes en gapahuk med bålplass.

Vinteren 2014-2015 blei bredden på lysløypa utvidet til ca. 5 meter. Denne fornyelsen gjør det mulig å ha plass til både vanlig skispor og skøytetrase ved siden av hverandre. Vi ser at de unge gjerne vil prøve seg på skiskøyting, så vi håper dette imøtekommer deres interesse.

Laget har fått tilskudd for å bytte ut de gamle lysarmaturene. Arbeidet gjøres i 2016. Samtidig blir strømkabelen gravd ned i bakken, så vi slipper kabelbrudd når det blåser ned trær i løypa. Som avslutning på oppgraderingen av lysløypa, ønsker vi å legge bark/flis. På den måten blir den tørrere og det blir mulig å kjøre spor med lite snø.

 

Skirenn

Skirenn arrangeres i bygda hver vår i egne løyper eller i det eksisterende løypenettet. Rennet er uhøytidelig og åpent for alle klasser og de voksne har et tilbud om å gå på idealtid, – det er å gå to runder i løypa på likest mulig tid. Dette alternativet er lett å akseptere for de fleste. Premiering helst samme dag.

 

Langrennstrening

Som andre undergrupper i Helgen idrettslag, er også skigruppa involvert i noen av treningskveldene til idrettskolen. Kåre Langeland er ansvarlig for langrennstrening for barn. Gruppa har kjøpt inn rulleski og interesserte kan ta kontakt med Kåre dersom de ønsker å bli med på trening. Kåre kan treffes på telefon nr. 40 49 36 28.

 

Løypekart

 

skifoto 075

skifoto 022