Kontakt oss

Helgen IL
Olsbryggeveien / postboks 108
3830 Ulefoss

Hovedforeningen

Liste over styremedlemmer i Helgen IL m/adresse og telefon/e-post 2016

Leder
Kristian Karlsen
Borgjordet 18
3830 Ulefoss
Postboks 44 (idrettslaget)
post@media-partner.no
91 74 03 65

Nestleder hovedfor. og leder fotballgr.
Roger Betten
Hjelsethv. 110
3830 Ulefoss
Thora.betten@hotmail.com
47 40 79 81

Kasserer hovedfor., idr.skolen/fotballgr.
Bente H. Borgersen
Hjelsethv. 33
3830 Ulefoss
Bentehb60@gmail.com
35 94 74 17 / 97 07 08 54

Sekretær hovedfor. og skigruppa
Kåre Langeland
Sjørholtv. 35
3830 Ulefoss
kaare_langeland@yahoo.no
35 94 37 82 / 40 49 36 28

Styremedlem og leder i skigruppa
Wenche Rinde
Skjørholtv.108
3830 Ulefoss
gwrinde@online.no
90 76 96 17

Styremedlem
Kari R. Bø
Kyrkjevegen 63
3800 Bø
Kari_rb89@hotmail.com
95 84 03 36

Styremedlem
Torstein Obrestad
Håvevegen 89
3830 Ulefoss
h-obr@online.no
90 84 05 70

1. varamedlem
Erlend Holtermann
Helgvinsv. 10
3830 Ulefoss
eh@ypsilon.as
35 94 36 20 / 91 16 81 55

2. varamedlem 
Eldar Pettersen
Sjørholtvegen
3830 Ulefoss
Eldpette@hotmail.com
91 69 70 50

3. varamedlem
Marianne Dahlseng
Hjelsethvegen
3830 Ulefoss
Marianne.dahlseng@nome.kommune.no
95 91 76 91

 

——————————————————————————————————–

Andre viktige adresser:  

Rengjøring og utleie av klubbhuset: Tone Madsen, tlf. 40 85 77 44, tone.madsen@live.no

Valgkomiteen: Gro Anita Bakkan, tlf. 93 40 49 86, groanita66@hotmail.com

Revisorer: Anders Hjelseth, tlf. 35 94 37 28 pr., 91 32 67 84 a-hje@online.no

Karin Kabbe, tlf. 35 94 38 43pr., 99 51 79 42,Karinkabbe@gmail.com

Medlemsbladet: Kristian Karlsen, (adresse over)

Hjemmeside: Kari R. Bø (adresse over)

Tønnestul-løpsekr: Tor Erik Baksås. 35 94 50 28 pr., 99 59 03 25 tbaksaas@online.no

Ansv. for utbedr. av turløypa: Nils Olav Bjerva, tlf. 35 94 38 99 pr., 90 95 91 02, Geir Bø, tlf. 95 87 44 88

 

Idrettsskolen:

Leder: Eldar Pettersen, (adresse over)

Styremedlem: Beate Berberg, tlf. 92 88 87 73, beate.b@hotmail.com

Styremedlem: Reidar Brauti, 95 14 23 91

 

Skigruppa:

Leder: Wenche Rinde (adresse over)

Nestleder: Bjørn Erik Eik, tlf. 35 94 36 28pr., 97 52 96 96, bee@tak.as

Styremedl: Bjørn Henning Nilsen, tlf. 91 60 53 25, bjørn-henning.nilsen@nasta.no

Kasserer: Valborg Lindgren, tlf. 35 94 38 49, 99 45 74 16, valborg.lindgren@n-lt.no

 

Fotball:

Leder: Roger Betten (adresse over)

Nestleder: Arne Johan Rui, tlf. 41 60 72 45

Kasserer: Bente Borgersen (adresse over) Sekretær: Silje Steinhaug, 41 68 85 99

Styremedl: Sondre Rui, 47 81 41 06

 

Stavgruppa:

Leder: Inger Norendal, tlf. 35 94 38 01 pr., 40 28 66 82

 

Tilgjengelige ved arrangement:

Torstein Obrestad, 90 84 05 70, Torbjørn Knutsen, 90 02 52 54,

Sissel Andersen, 90 52 42 31, Aud Rui, 98 88 02 66, Signe K. Torjusrød, 92 86 36 75

 

Lysløypeprosjektet:

Kåre Langeland, Bjørn Erik Eik, Robert Rui, Jørn Verpe

 

Flerbruksprosjektet:

Bente H. Borgersen

 

Sponsoransvarlig:

Kari R. Bø (adresse over)