Årsmøte Hovedforeningen 8.mars

8.mars er det årsmøte for Hovedforeningen på Helgen Klubbhus kl. 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 22. februar.

Enkel servering etter møtet.

 

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

 

Styrets forslag årsmøte 8.mars 2017

 

Årsberetninger og regnskap

Årsmelding Skigruppa

Årsberetning Fotballgruppa

Årsberetning Idrettskolen

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Årsmelding for Helgen Idrettslag 2016

Program årsmøte 08.03.2017